muuseumi meeskond

Kihnu muuseumi asjalised

Kuna muuseumi personal on väike, tuleb kõiki tööülesandeid omavahel jagada. Muuseumiga teeb koostööd suur hulk tublisi kihnlasi, kes on giidid, õpitubade juhendajad, käsitöömeistrid ja -õpetajad, ajaloo kogujad. Lisaks veel palju häid inimesi mandrilt.

Vastutusvaldkondi ja tööülesandeid on kirjeldatud allpool.

 

Maie Aav – juhataja-varahoidja

  • Üldine asutuse juhtimine
  • Muuseumitöö planeerimine ja organiseerimine
  • Muuseumi eelarve koostamine ja järgimine
  • Personali komplekteerimine
  • Muuseumi esindamine
  • Muuseumikogude arnedamine (kogumispõhimõtete väljatöötamine, säilitamine, andmebaaside-kataloogide-kartoteekide loomine)
  • Turundustegevuste kavandamine ja teostamine
  • Näituste korraldamine
  • Ürituste organiseerimine (sh töötoad)
  • Koostöö partneritega (teiste muuseumidega, turismifirmadega jt)
  • Koduloouurijate konsulteerimine
  • Piletite, käsitöö, meenete ja trükiste müügi korraldamine
  • Pedagoogilise tegevuse korraldamine
  • Ruumide lühiajalise väljaüürimise korraldamine
  • Eksponaatide tutvustamine

 

Perenaine

  • Piletite, meenete, trükiste, käsitöö müük
  • Eksponaatide tutvustamine
  • Hoone hooldamine, koristamine
  • Krundi hooldamine
  • Eksponaatide puhastamine